Musik

Musik är något som är viktigt för väldigt många människor. Det är något som kan vara obeskrivligt på ett sätt och att sätta ord på känslan som riktigt bra musik ger är svårt att göra. Många använder musik som en tröst i jobbiga situationer. Att lyssna på sin favoritlåt kan vara lugnande och göra att man kan släppa allt som händer runt omkring och bara fokusera på musiken.

Musikgenres och subkulturer

Olika genrer har skapat olika subkulturer i samhället. Musikgenrerna har fått egna klubbar, festivaler och gemenskaper. Även olika kläd- och hårstilar har vuxit fram genom musiken vilket satt färg på vardagen i många städer. På grund av den gemenskap många känner inom “sin” musikstil växer också intresset och det finns de som börjar samla på skivor av ett visst band/en viss musikstil och skivmässor som anordnas i olika städer året runt är ofta mycket välbesökta. Således är musiken mer än bara musik, det blir en livsstil.

Musikindustrins utveckling

För bara några decennier sedan var musik någonting som rent affärsmässigt fungerade på ett helt annat sätt än nu. Då var det den fysiska skivförsäljningen som till stor del var det som bestämde om ett band eller artist var framgångsrik eller inte. Numera är det inte skivorna som är artisternas främsta intäkter utan på grund av internet, streaming och andra sätt att lyssna på musik gratis har affärsbiten förskjutits från antal sålda skivor till exempelvis konsertbiljetter och intäkter från såld merchandise. Många artister är också aktiva på sociala medier och får reklamintäkter av olika samarbeten och liknande.

För några år sedan var det mycket diskussioner i media kring fildelning och hur musikindustrin påverkades av detta. Det handlade om att privatpersoner delade musiken gratis online vilket gjorde att man inte längre behövde betala för en skiva för att kunna lyssna på musiken. Dock visade olika källor olika resultat på om detta verkligen påverkade artister och band märkvärt eller inte. Det går dock inte att förneka att sättet vi konsumerar musik på har förändrats under de senaste tio åren.